Algemene voorwaarden

 • Bij het maken van een afspraak stemt de klant in met de algemene voorwaarden zoals ze op deze website staan vermeld.
 • Bij annulering, afspraken graag minimaal 48 uur van te voren afmelden.
 • Binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Wanneer klant te laat komt gaat dit ten koste van de duur van de sessie.
 • Voorafgaand aan de eerste massage stel ik de klant een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage (intake). Het is belangrijk dat de klant relevante informatie verstrekt.
 • Alle informatie die tijdens de intake en/of de sessies gedeeld wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming wordt deze informatie niet aan derden verstrekt.
 • Eventueel medicijngebruik dient de klant door te geven.
 • De klant is zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen in zijn/haar situatie door te geven.
 • Ik stel geen medische diagnoses. Bij twijfel zal ik de klant doorverwijzen naar een huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de klant met zijn behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij een massage ondergaat.
 • Wanneer ik ziek ben of bij overmacht zal ik de klant zo spoedig mogelijk informeren.
 • Betaling graag direct na afloop van de sessie via directe overboeking (betaalverzoek) of contant. Betaling geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na de sessie.
 • De klant maakt op eigen risico gebruik van de door mij aangeboden diensten. Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor enige schade ontstaan voor, tijdens of na een sessie.